вторник, 14 май 2013 г.

Утро над Арда


Когато отворих очи, слънцето се беше показало иззад Кара Куз – платовидната височина край село Долно Черковище, опасваща южния бряг на Арда, чиито води сребрееха срещу слънцето. 


Тясната долина се огласяше от песента на птиците, а леката сутрешна мъгла пълзеше нагоре по склоновете.В далечината се виждаше мостът над Арда, по който минава шосейният път за Крумовград. Двойка щъркели посвоему срещаха изгрева.Поех по слънчевия бряг срещу течението и се опитах да се слея с красотата на утрото. Реката беше изваяла ивици фин пясък и заоблила камъните, а в спокойните й води се оглеждаха зелените склонове, приютили богатото птиче многообразие на района. Денят бързо набираше скорост. Трябваше да събера багажа си набързо и да не губя време. Очакваше ме още доста път из необятните Източни Родопи...

Няма коментари:

Публикуване на коментар